Od kiedy i kogo obowiązuje Biała Lista?

We wrześniu 2019 roku zaczęła funkcjonować tzw. Biała Lista, czyli opracowany przez Ministerstwo Finansów wykaz podatników VAT zawierający m.in. numery ich kont bankowych. Firmy miały cztery miesiące na oswojenie się z wykazem kontrahentów. Od 1 stycznia 2020 roku za opłacenie faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek inny niż widniejący na Białej Liście grożą sankcje.
Kategoria

Biała lista

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Wykaz informacji o podatnikach VAT, zwany Białą Listą, ma pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Poza danymi, które podatnicy mogli sprawdzić w dotychczasowych wykazach, Biała Lista zawiera m.in. numery rachunków bankowych. Za dokonanie płatności na rachunek inny niż widniejący w wykazie, w przypadku transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł dokonanej z czynnym podatnikiem VAT, grozi utrata możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a nawet solidarna odpowiedzialność z kontrahentem za wynikający z faktury podatek VAT, w przypadku, gdy kontrahent tego podatku nie zapłaci.

Biała Lista to kolejny krok w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego. Zgodnie z założeniami, konieczność sprawdzania numerów rachunków bankowych kontrahentów ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału w oszustwach związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług.

Kto znajduje się na liście?

Na Białej Liście znajdują się podatnicy VAT oraz podmioty, którym odmówiono rejestracji albo wykreślono z rejestru a także podmioty, których rejestracja została przywrócona. Dane są transferowane do nowego rejestru automatycznie tak, że przedsiębiorcy nie muszą co do zasady ich uzupełniać. Warto jednak sprawdzić znajdujące się tam informacje i zadbać o to by były aktualne. Jedną z kluczowych informacji, która znajduje się w systemie, jest numer firmowego rachunku rozliczeniowego zgłoszonego do Urzędu Skarbowego (lub CEIDG).

Kto powinien sprawdzać rachunek na Białej Liście?

Weryfikacji numerów kont bankowych powinni dokonywać podatnicy dokonujący transakcji na kwotę wyższą niż 15 000 złotych dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych przez podatnika VAT czynnego i potwierdzonych fakturą. Dokonanie płatności wynikającej z takiej transakcji na inny numer rachunku bankowego niż podany na Białej Liście, będzie się wiązało z utratą możliwości zaliczenia kwoty transakcji do kosztów uzyskania przychodów oraz solidarną odpowiedzialność razem z kontrahentem za niezapłacony przez niego podatek VAT proporcjonalnie przypadający na tę transakcję.

Od kiedy obowiązuje Biała Lista?

Biała Lista podatników VAT zaczęła funkcjonować jako oficjalny wykaz informacji o podatnikach 1 września 2019 roku. Do końca 2019 roku zapłata na inny rachunek niż podany w wykazie nie wiązała się z karami, a wykaz miał jedynie charakter informacyjny. Mechanizm sankcyjny ruszył 1 stycznia 2020 roku.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

K-scanner - szybkie i automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta

Weryfikacja partnerów biznesowych pod kątem rejestracji VAT i zgodności ich rachunków bankowych...

Dowiedz się więcej

Kompleksowe wsparcie podatkowe, księgowe i prawne

Twoja firma potrzebuje profesjonalnej obsługi podatkowej, księgowej i prawnej? Nasi eksperci chętnie...

Dowiedz się więcej