Biała Lista – jakie sankcje za nieprzestrzeganie?

Od początku 2020 roku przedsiębiorcy dokonujący przelewów na rachunek bankowy nieznajdujący się na tzw. Białej Liście podatników VAT muszą liczyć się z sankcjami. Zaniedbanie obowiązku weryfikacji partnera biznesowego może pozbawić podatnika możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych. Wiąże się to również z solidarną odpowiedzialnością za niezapłacony przez kontrahenta podatek.
Kategoria

Biała lista

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Od września 2019 roku obowiązuje stworzony przez Ministerstwo Finansów wykaz informacji o podatnikach VAT i ich numerach rachunków rozliczeniowych, zwany Białą Listą. Zastąpił on różne, funkcjonujące do tej pory rejestry i ma w założeniu ułatwić podatnikom weryfikację ich kontrahentów. Celem jest minimalizacja ryzyka nieświadomego udziału przedsiębiorców w oszustwach podatkowych. W styczniu 2020 roku weszły w życie sankcje za dokonywanie przelewów na rachunki bankowe spoza Białej Listy.

Konsekwencje niesprawdzenia kontrahenta

Teraz każda płatność dotycząca transakcji na kwotę wyższą niż 15 000 zł dokonanej z kontrahentem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT musi zostać wcześniej zweryfikowana. Przedsiębiorcy powinni każdorazowo sprawdzać,  czy numer rachunku rozliczeniowego, na który ma zostać dokonana płatności znajduje się w wykazie.

Dokonanie zapłaty na rachunek inny niż znajdujący się w dniu zlecenia przelewu na Białej Liście, przy spełnieniu warunków z ustawy, będzie wiązało się z sankcjami, tj.:

  • utratą możliwości zaliczenia kwoty transakcji do kosztów uzyskania przychodów,
  • solidarną odpowiedzialnością z kontrahentem, za niezapłacony przez niego podatek od towarów i usług należny z tytułu tej transakcji.

Jak uchronić się przed sankcjami?

Od sankcji można się uchronić, jeśli w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu poinformuje się o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta (wystawcy faktury). Ponadto, solidarna odpowiedzialność za zaległość podatkową dostawcy  nie wystąpi, jeśli przedsiębiorca dla transakcji powyżej 15 000 zł skorzysta z rozliczenia w systemie split-payment.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

K-scanner - szybkie i automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta

Weryfikacja partnerów biznesowych pod kątem rejestracji VAT i zgodności ich rachunków bankowych...

Dowiedz się więcej

Kompleksowe wsparcie podatkowe, księgowe i prawne

Twoja firma potrzebuje profesjonalnej obsługi podatkowej, księgowej i prawnej? Nasi eksperci chętnie...

Dowiedz się więcej